Huwelijkse voorwaarden

Binnen de grenzen van de wet heeft u een hoge mate van vrijheid om vóór van het huwelijk uw huwelijkse voorwaarden naar eigen wens en naar uw persoonlijke situatie in te richten.

Indien u vóór uw huwelijk geen huwelijkse voorwaarden hebt laten opmaken, trouwt u in Nederland automatisch in beperkte gemeenschap van goederen (sinds 1 januari 2018). Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden die u ná het trouwen krijgt, zijn van u samen.

Het is mogelijk om huwelijkse voorwaarden tijdens uw huwelijk aan te gaan of te wijzigen. In dat geval liggen de kosten echter hoger en dient de akte te worden goedgekeurd door de rechtbank. 

U kunt in de huwelijkse voorwaarden bijvoorbeeld de volgende regelingen laten opnemen:

  • Eigendom van privé goederen 
  • Verdeling van de kosten van de huishouding 
  • Betaling van de premies van levensverzekeringen 
  • Verdeling van de pensioenrechten na een mogelijke echtscheiding
  • Een verrekenbeding

(Waar huwelijkse voorwaarden staat vermeld kunt u ook geregistreerd partnerschapvoorwaarden lezen).