Oprichting VOF

De vennootschap onder firma (VOF) is een samenwerkingsvorm waarin samen met één of meer partners een bedrijf wordt gevoerd. De partners zijn dan de vennoten of firmanten. Kenmerkend voor deze ondernemingsvorm is dat iedere vennoot iets inbrengt in het bedrijf: geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill.

Oprichtingsvereisten

Voor de oprichting van een VOF is inschrijving in het handelsregister verplicht. Het is niet verplicht om een vennootschapsakte op te stellen. Het is wel aan te raden om de afspraken tussen de vennoten schriftelijk vast te leggen. Bij het opstellen van een vennootschapsakte kan de notaris u behulpzaam zijn.

In het vennootschapscontract kan onder meer worden opgenomen:

  • De naam van de vennootschap
  • Het doel van de vennootschap
  • De inbreng van de vennoten: bijv. geld, arbeid, goederen, goodwill en knowhow
  • De verdeling van winst en delging van verliezen
  • De verdeling van de bevoegdheid
  • Afspraken over ziekte
  • Afspraken over vakantiedagen