Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is te beschouwen als een specifieke vorm van bedrijfsoverdracht. Namelijk die waarbij de ondernemer zijn bedrijf overdraagt aan een kind of aan een geschikte kandidaat uit het bedrijf zelf.

De ondernemer kan zijn opvolging laten vastleggen in een testament. Maar hij kan het ook reeds bij leven regelen. Wordt de bedrijfsopvolging 'bij leven' geregeld, dan heeft de ondernemer het bijkomend voordeel om zelf actief betrokken te zijn bij de uitvoering van de overdracht aan zijn opvolger. Bij een testamentaire regeling van de opvolging kunnen tegengestelde belangen tussen de opvolger en de erfgenamen voor problemen zorgen.

Hoewel de voorkeur moet uitgaan naar een regeling "bij leven", is een testamentaire regeling beter dan geen regeling.
Een regeling 'bij leven' of een testament moet zo zijn opgesteld dat het een waarborg geeft voor:

  • De continuïteit van de onderneming 
  • De pensioenvoorziening van de vertrekkende ondernemer en/of diens nabestaanden 
  • Een kader, waarin de opvolger ongestoord kan werken 
  • Een fiscaal gunstig klimaat voor de overgang