Voogdij

Wanneer de ouders van een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) met elkaar gehuwd zijn, oefenen zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Ouders van een kind die niet met elkaar gehuwd zijn, dienen het ouderlijk gezag bij de rechtbank aan te vragen.

Overlijdt één van de ouders, dan blijft het gezag bij de andere ouder. Echter wanneer beide ouders komen te overlijden, is de vraag: wie gaat er voor de kinderen zorgen? Om dit te regelen kunt u bij testament bepalen wie u als voogd wenst te benoemen. De in de akte benoemde voogd is nooit verplicht om de benoeming te aanvaarden. U kunt dan eventueel een tweede voogd in uw testament benoemen. De benoeming van een voogd moet altijd in een testament worden vastgelegd bij de notaris.

Mocht er geen voogd zijn aangewezen op het moment van overlijden van beide ouders, dan zal de kantonrechter een voogd aanwijzen. Wilt u dit voorkomen, dan is het verstandig de door u gewenste voogd bij uw notaris in een akte te benoemen.