Samenlevingsovereenkomst

Naast het huwelijk kan een relatie tegenwoordig ook worden vastgelegd in de vorm van een geregistreerd partnerschap. Beide vormen staan open voor personen van gelijk geslacht.

Een paar dat geen huwelijk of registratie wenst kan de vermogensrechtelijke gevolgen van de samenleving regelen in een samenlevingscontract. Het gaat primair om de afspraken tussen de partners onderling.

Het samenlevingscontract leidt niet tot algehele gemeenschap van goederen. Evenmin heeft het contract tot gevolg dat de partners erfgenaam van elkaar worden. Daarvoor is altijd een testament nodig.

Wat kan er worden vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst?

  • Regelingen t.a.v. de gemeenschappelijke goederen
  • Betaling van de huishoudelijke kosten
  • Verblijvingsbeding (wat gebeurt er met de gemeenschappelijke goederen in het geval één van de partners komt te overlijden, bijvoorbeeld het behoud van de woning)
  • Pensioenrechten (partnerpensioen)
  • Levensverzekeringen