Oprichten van een (flex) B.V.

De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) is een rechtspersoon met een kapitaal dat in aandelen verdeeld is. Degenen die deelnemen in het kapitaal van de vennootschap zijn de aandeelhouders.

De B.V. (ook stamrecht-B.V.) wordt opgericht bij een notariële akte van oprichting. Deze akte van oprichting bevat de statuten van de vennootschap, die worden opgesteld op basis van de actuele wetgeving van de flex-BV. De notaris stelt de akte van oprichting op en zorgt voor de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.