Oprichten van een Vereniging

Politiek, geloof, levensbeschouwing, dierenliefde, sport, muziek, toneel, milieubescherming, of carnaval, ieder doel kan een reden zijn om in verenigingsverband te gaan samenwerken.

U kunt via de notaris een vereniging oprichten of de statuten van een bestaande -niet bij notariële akte opgerichte- vereniging in een notariële akte laten vastleggen.