Ontbinding van een Stichting of Vereniging

Bij de stichting besluit doorgaans het bestuur tot ontbinding, bij de vereniging de algemene ledenvergadering. Van het ontbindingsbesluit wordt opgave gedaan aan de Kamer van Koophandel. Zijn er geen baten of schulden, dan kan de rechtspersoon dadelijk worden uitgeschreven.

Heeft de rechtspersoon nog wel baten of schulden, dan blijft zij na de ontbinding voortbestaan tot aan de vereffening. Gedurende die tijd moet op alle stukken en bescheiden, die van de stichting of vereniging uitgaan, aan de naam worden toegevoegd: 'in liquidatie'.

Er zijn een aantal redenen om een stichting of vereniging te ontbinden, bijvoorbeeld:

  • Het vermogen van de stichting is onvoldoende 
  • Het doel van de stichting kan niet meer worden bereikt
  • Er zijn geen leden meer om de vereniging in stand te houden 

Na voltooiing van de afhandeling wordt de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven. Boeken en bescheiden dienen nog zeven jaar bewaard te worden.