Levenstestament

Bij steeds meer mensen bestaat de behoefte om bij leven een persoon (of meerdere personen) aan te wijzen die hun zaken kan behartigen op het moment dat zij dat zelf wenselijk vinden of niet meer in staat zijn om dat zelf te doen. Het levenstestament voorziet in die behoefte.

Wat houdt het in?

In een levenstestament geeft u een volmacht aan iemand die u vertrouwt.

Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen laten opnemen. In een levenstestament kan een door u gevolmachtigde persoon (of personen) beslissingen nemen over uw financiële zaken en andere (praktische) aangelegenheden. Daarbij kunt u denken aan beslissingen over uw verzorging of medische behandelingen. U legt op deze manier alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast.

Wat is het verschil met een gewoon testament?

Een levenstestament geldt tijdens uw leven. U bepaalt wie bevoegd is namens u te handelen door middel van een notariële volmacht die daarin is opgenomen .Een gewoon testament werkt pas op het moment dat u overlijdt. Daarin legt u vast wie uw erfgenamen zijn en welk bedrag of welke spullen bepaalde mensen of instellingen krijgen.

Waarom bij de notaris?

De notaris controleert uw identiteit en of u wilsbekwaam bent en zorgt er vervolgens voor dat de wensen goed verwoord worden in de akte. De notariële akte heeft maximale  bewijskracht en is vergelijkbaar met een vonnis van de rechter. Daarnaast is het voor bepaalde handelingen, zoals bij onroerend goed en hypotheken, noodzakelijk dat de akte notarieel is opgesteld.

Het levenstestamentenregister

Wanneer u een levenstestament heeft opgesteld, schrijft de notaris deze in bij het Centraal Levenstestamentenregister. Op deze manier is het levenstestament altijd terug te vinden. Elke notaris heeft toegang tot dit register.