Overdracht en overname onderneming

Bij de overdracht en overname van een onderneming is het voor de kopende partij van belang inzicht te krijgen in de rechten en de plichten van de over te nemen onderneming. Voordat tot overname wordt besloten zijn een aantal controles van groot belang.

Aangezien elke overdracht van aandelen in een B.V. bij notariële akte moet plaatsvinden, zal de notaris erop toezien dat alles rechtsgeldig geschiedt en dat de gegevens bij de Kamer van Koophandel worden bijgewerkt.

Ook van groot belang is een onderzoek naar de onderneming zelf.

Het vastleggen van de diverse afspraken en garanties kan het beste gebeuren in nauw overleg met uw adviseur en de notaris. U kunt hierbij denken aan garanties en afspraken over:

  • Overdracht van een bedrijfspand
  • Huurovereenkomsten
  • Overname van debiteuren, inventaris, personeel, administratie, goodwill
  • Vergunningen
  • Winstdelingsregeling bij verkoop van de onderneming door de koper
  • Eventueel te verwachten naheffingen