Afwikkeling nalatenschap

Na het overlijden dient binnen 8 maanden een aangifte voor de erfbelasting te worden ingediend bij de belastingdienst. Desgewenst kan Notariaat In de Tiendschuur dit voor u regelen.

Een akte van verdeling of een notariële boedelbeschrijving is noodzakelijk wanneer één van de erfgenamen minderjarig is of wanneer er onroerende zaken moeten worden verdeeld. Als in het testament een executeur is benoemd, zal deze persoon de praktische afhandelingen voor zijn rekening nemen.

Voor een professionele en snelle afwikkeling bij een nalatenschap doet u er verstandig aan de notaris in te schakelen.

In de akte kan uw notaris de volgende zaken opnemen:

  • Namen van de erfgenamen
  • Inhoud van het testament 
  • Boedelbeschrijving (opsomming bezittingen, waarde, hoogte van schulden) 
  • Vaststelling van de omvang van de erfdelen 
  • Verdeling en levering van de nalatenschap