Herstructurering

Bij juridische herstructurering wordt de juridische structuur van een onderneming onderzocht en verbeterd. Daarbij wordt de juridische relatie tussen de holding en de werkmaatschappijen herzien, maar ook de afspraken en verplichtingen van de ondernemingen binnen het concern.

De wijze waarop de herstructurering plaatsvindt is afhankelijk van de specifieke situatie waarin u zich als ondernemer bevindt en wat uw visie is op de toekomst. Met deze uitgangspunten, (juridische) regelgeving en gebruikmakend van de fiscale faciliteiten, komen uw accountant, fiscaaljuridisch adviseur en Notariaat in de Tiendschuur tot een passend advies over de meest geschikte herstructurering.

In dit onderzoek worden onder andere de volgende onderwerpen meegenomen:

  • Oprichting van dochtervennootschappen
  • Het overbrengen van bedrijfsmiddelen naar een andere concernvennootschap
  • Bestaande arbeidsovereenkomsten
  • Algemene voorwaarden
  • Financiële aansprakelijkheidskwesties
  • Garanties op geleverde diensten en/of producten