Testament

Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan een testament laten opmaken. Vele redenen, ook fiscale, kunnen hierbij een rol spelen. Testamenten moeten worden opgemaakt door een notaris. De notaris legt de uiterste wil vast in een notariële akte: het testament. Ook adviseert zij daarbij over mogelijke bepalingen in uw specifieke situatie.

Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping moet weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen rechtskracht, het testament blijft dan gewoon geldig.

Notariaat in de Tiendschuur adviseert u graag over het opstellen van een testament en het opnemen van verschillende bepalingen en regelingen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Tweetrapsmaking
  • Executeurbenoeming
  • Voogdijregeling
  • Erfstellingen en legaten
  • Privé-clausule

Wilt u er zeker van zijn dat uw eigendommen goed terechtkomen na uw overlijden, dan kunt u dit het beste nu goed regelen.

Tweetrapsmaking - besparing successierecht, stel een modern testament op.

Misschien kunt u zich nog herinneren dat in 2010 het televisieprogramma TROS Radar aandacht heeft besteed aan het betalen van erfbelasting bij het overlijden van ouders met kinderen. Zonder testament of met een oud testament is de langstlevende vaak al erfbelasting verschuldigd over de erfdelen van de kinderen. 

Door het laten opstellen van een nieuw testament met daarin eventueel een zogenaamde "tweetrapsmaking" kan deze belastingheffing worden uitgesteld totdat de langstlevende van de beide ouders ook is overleden. Het nadeel van deze aanpassing is dat de kinderen in totaal (dus over de beide erfenissen) wellicht meer erfbelasting moeten betalen dan in de oude situatie. 

Notariaat In de Tiendschuur heeft vele jaren ervaring met een uitgebreid testament, waarbij meerdere opties (ook de tweetrapsmaking) kunnen worden opgenomen. De keuze die TROS Radar heeft toegelicht, de tweetrapsmaking, hoeft namelijk niet altijd de meest voordelige te zijn. 

Laat u goed informeren door ons kantoor op welke wijze in uw specifieke geval een modern testament met meerdere opties u en uw kinderen beiden voordeel kan geven. Het verdient aanbeveling om bij de afspraak het afschrift (de kopie) van uw huidige testament, indien u die heeft, mee te nemen. 

Op deze wijze kunt u in uw eigen situatie een modern testament met meerdere keuze mogelijkheden gebruiken om erfbelasting (successierecht) te besparen.