Leveringsakte

De leveringsakte wordt door de notaris opgesteld en is het vervolg op de koopovereenkomst. In de leveringsakte staan de in de koopovereenkomst neergelegde afspraken.

Zo is in de koopovereenkomst onder meer vastgelegd op welke datum de woning op naam van de koper moet worden gesteld. Het op naam stellen van de woning geschiedt doordat verkoper, koper en de notaris de leveringsakte ondertekenen, gevolgd door de inschrijving van een afschrift van deze akte bij het kadaster.

Een leveringsakte is nodig om de eigendom van uw woning of bedrijfspand over te dragen. De leveringsakte wordt getekend na het vastleggen van de afspraken in de koopakte.

In de akte wordt bepaald dat de koopsom wordt betaald en dat alle rechten en verplichtingen met betrekking tot de onroerende zaak worden overgedragen.

Notariaat In de Tiendschuur stelt voor u de leveringsakte op, geeft indien gewenst tekst en uitleg en zorgt er voor dat alles naar uw tevredenheid wordt afgerond.