Statutenwijziging van een vereniging

Wanneer het de statutenwijziging van een vereniging betreft, dan besluit de algemene ledenvergadering tot de wijziging. Ook bij de vereniging kan goedkeuring van een ander orgaan of andere instantie verlangd worden.

De statuten bepalen hoeveel leden aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn om tot statutenwijziging te kunnen besluiten. Tenzij de statuten anders bepalen is een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.

Is de vereniging bij notariële akte opgericht, dan moet de statutenwijziging ook bij notariële akte plaatsvinden en tevens dient deze wijziging te worden opgegeven bij de Kamer van Koophandel.