Schenking

Per jaar mogen ouders aan elk kind € 6.633,- belastingvrij schenken (in 2024). Vaak wordt dit gedaan om ervoor te zorgen dat de nalatenschap van de ouders lager kan worden zodat er later minder successierecht betaald hoeft te worden.

Ouders mogen éénmalig aan hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar (of kinderen met een partner jonger dan 40 jaar) belastingvrij een hoger bedrag schenken. Het vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks vastgesteld (en bedraagt in 2024 € 31.813,-). Dit bedrag wordt verhoogd tot € 66.268,- (2024) als de verhoging wordt gebruikt voor een dure studie. Wanneer er meer wordt geschonken aan de kinderen, moet over het meerdere een schenkingrecht worden betaald.

Voor de verhoogde vrijgestelde eenmalige schenking is geen notariële akte meer nodig (wel aangifte doen). Neem contact met ons op voor de exacte voorwaarden, tevens informeren wij u graag waarom het in bepaalde gevallen wel verstandig is om deze schenking vast te leggen in een notariële akte (vooral als het de bedoeling is dat de schenking bij het eigen kind blijft!).

Schenking 'op papier'

U kunt ook schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt. Door middel van een “schenking op papier” wordt door de schenker verklaard dat hij een schuld heeft aan de ontvanger. Deze vordering die de ontvanger heeft op de schenker is opeisbaar bij bijvoorbeeld overlijden van de schenker. Voor het vastleggen van een schenking op papier is een notariële akte noodzakelijk