Statutenwijziging van een B.V.

In de statuten wordt de interne organisatie van de Besloten Vennootschap (B.V.) geregeld. De statuten van een B.V. worden vastgelegd in de notariële akte van oprichting.

De statuten van een B.V. kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Daartoe dient de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit te nemen. De wijze waarop het aandeelhoudersbesluit genomen moet worden is vastgelegd in de statuten van de B.V. alsmede in de wet.

De statuten dienen volgens de wet in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

  • De naam van de vennootschap
  • De zetel van de vennootschap 
  • Omschrijving van het doel van de vennootschap