Beste relatie,

Notariaat In de Tiendschuur volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Wij hebben de volgende maatregelen getroffen:

 • onze medewerkers werken zo veel mogelijk vanuit huis;
 • al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen;
 • we schudden geen handen meer.

Uitgangspunt is dat reeds geplande (onderteken)afspraken op kantoor in principe gewoon door gaan.

 1.  Komt u voor het passeren van alleen een hypotheekakte, dan bent u of alleen of met zijn tweeën. De notaris zal de akte doornemen en passeren met gepaste afstand. Ter extra bescherming van u en de notaris, maken wij gebruik van pennen, die u na gebruik mag meenemen. Er worden geen handen geschud. Uw bezoek beperkt zich puur alleen tot het passeren van de akte, eventuele vragen met betrekking tot de akte en het zetten van uw handtekening.
   
 2. Komt u voor de koop/verkoop van een woning, dan vragen wij uw begrip voor het volgende: De partijen die aanwezig zijn, moeten zich beperken tot diegene(n) die genoemd worden in de akte. Makelaars, kinderen en anderen die normaliter welkom zijn bij op zich vaak een heuglijk moment, worden dringend verzocht niet mee te komen. Hoe minder mensen bij elkaar, hoe veiliger wij het voor u kunnen houden. Na het passeren van de leveringsakte, blijven de kopers zitten voor de hypotheekakte. Zie hiervoor punt 1.

  Verkopers wordt verzocht om gebruik te maken van een verkoopvolmacht, welke wij voor u opstellen en waaraan geen extra kosten zijn verbonden.
   
 3. Komt u voor het tekenen van een testament/levenstestament, dan zijn alleen die personen aanwezig die in de akte genoemd staan.
   
 4.  Voor alle andere zaken waarvoor u een bezoek brengt, vragen wij u vóóraf contact op te nemen met ons kantoor.

SAMENGEVAT:

 • Er zitten niet meer mensen bij het passeren van de akte dan die personen die genoemd worden in de akte;
 • Er is een grotere afstand tussen de notaris en cliënten;
 • Er wordt gebruik gemaakt van (ongebruikte) pennen om de akte te tekenen, die u na gebruik mag meenemen;
 • Er wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van de wachtruimte;
 • Heeft u verschijnselen van hoesten, niezen, keelpijn of koorts dan verzoeken wij u om ons kantoor niet te bezoeken. Ook als u uit een risicogebied komt en u ervaart lichte verschijnselen verzoeken wij u uw vragen telefonisch, per e-mail of schriftelijk te stellen.
   

Het is ons streven om alle zaken te laten doorgaan die in de agenda staan. Alle besprekingen die staan gepland kunnen doorgang vinden, onder voorbehoud dat de notaris ter plekke kan bepalen of zij twijfelt aan uw eventuele klachten en het daardoor noodzakelijk acht om uw afspraak te verplaatsen. Ook kunnen we kijken of telefonisch overleg mogelijk is en kunnen de akten waar dat mogelijk is ook door middel van volmacht worden getekend (zodat fysiek contact tot een minimum wordt beperkt).

Wij verwachten met deze serie maatregelen ervoor te kunnen zorgen dat uw zaak veilig doorgang kan vinden.

Behoudens strengere maatregelen die mogelijk in de nabije toekomst nog zullen worden afgekondigd, blijft ons kantoor volledig geopend en zijn wij u verder gewoon van dienst met inachtneming van bovenvermelde maatregelen.

Telefonisch zijn wij gewoon bereikbaar maar wellicht dat de behandelaar van uw dossier even niet bereikbaar is. We maken dan een notitie van uw telefoontje en de behandelaar neemt daarna contact met u op, telefonisch of via de mail.

Wij verwachten van u dat u zélf met ons contact opneemt, indien u zelf verkouden bent, griepverschijnselen heeft of hoest en u een afspraak heeft bij ons op kantoor. We zullen dan samen overleggen over een oplossing.

Wij hopen van harte dat u en iedereen in uw nabije omgeving deze periode in goede gezondheid doorkomt.
 

Met vriendelijke groet,

mr. M.A.G. Gigase-Rozeboom
mr. A.A.P.E. Koning-Tijsen